Gemeentehuis in de gemeente Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk omvat de dorpskernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Het gemeentehuis staat aan de Lind in het dorpscentrum van Oisterwijk.

Gemeente Oisterwijk

Gemeentehuis Oisterwijk

Aanvraag bij de gemeente?

Wil je weten wanneer een bouwvergunning moet worden aangevraagd? Of waar je kan melden dat de lantaarnpaal voor je huis het niet meer doet? Of wil je weten wat de Waardering Onroerende Zaken precies betekent? De antwoorden op deze en meer vragen omtrent bouwen en wonen vind je op de pagina Bouwen en Wonen van Gemeente Oisterwijk. U kunt hieronder een aanvraag doen voor een paspoort; rijbewijs of id-kaart. Daarnaast kunt u een afspraak maken, een verhuizing doorgeven of een melding maken bij de gemeente.

paspoort id rijbewijs oisterwijk
afspraak maken gemeente oisterwijk
verhuizen gemeente oisterwijk
melding maken gemeente oisterwijk

Betrokkenheid van de gemeente

Ook is de gemeente betrokken als het op werk en inkomen aankomt of bij het verstrekken van uitkeringen. De gemeente wil iedere inwoner van de gemeente Oisterwijk, die niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, tijdelijk helpen.
Doelstelling hierbij is de inwoners zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en ndersteunt bij reïntegratie.

De gemeente zorgt voor prettig wonen, werken en leven in onze gemeente, door ervoor te zorgen dat de gemeentelijke voorzieningen aansluiten op uw vraag en behoeften van de Oisterwijkers. Erg veel aandacht wordt besteed aan voorzieningen voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking.

Contact informatie van de Gemeente

contact gemeente oisterwijk

Bekijk hier het alle nieuws en persberichten van de Gemeente Oisterwijk

 • 22 May 2023: Maatregelen voor verkeer op bruggen Aboomsestraat en Heizenschedijk
  Om de paar jaar voeren we inspecties uit aan onze bruggen. Bij de laatste inspectie eind vorig jaar bleek dat de bruggen op de Aboomsestraat en Heizenschedijk in Moergestel sporen van verzwakking vertonen. Daarop hebben we extra onderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat de bruggen niet meer onbeperkt zwaar verkeer kunnen dragen. Brug Aboomsestraat Voor de Aboomsestraat betekent dit dat er een lastbeperking van 20 ton op de brug komt. Deze brug wordt vooral gebruikt door landbouwverkeer. Voor verkeer dat zwaarder is, zijn de percelen via een andere kant bereikbaar. Brug Heizenschedijk De brug over de Heizenschedijk zou in eerste instantie een lastbeperking van 40 ton moeten krijgen. Op dit voornemen ontvingen wij enkele tientallen bezwaren. We hebben nader onderzoek laten doen om te kijken of we ook met andere...
 • 17 May 2023: Help mee met het online platform voor jouw dorp! 
  In alle dorpen van onze gemeente gebeurt enorm veel. Inwoners organiseren activiteiten, ze bieden diensten en spullen aan en ze vragen elkaar om hulp. Ook zijn er allerlei voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Jammer genoeg weten veel mensen nog niet wat er allemaal mogelijk is. Dat kan veranderen met één online platform voor elk dorp.  Eén gemeenschappelijk online platform per dorp! We willen onze inwoners, verenigingen, organisaties en gemeente dichter bij elkaar brengen. Daarom maken we alles wat onze dorpen en buurten te bieden hebben zichtbaar via één online platform met een welzijnswijzer. Maar dat kunnen we niet zonder inwoners zelf. We gaan in de dorpen aan de slag met Mijn Buurtje-aanpak. In deze aanpak zorgen dorpsgenoten zelf, in de rol van ‘buurtverbinder’, voor meer verbinding in hun eigen buurt, wijk of dorp. ...
 • 11 May 2023: Uitnodiging presentatie ontwikkelkader herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein Haaren
  Vanaf januari zijn we in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen over een ontwikkelkader voor de herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein in Haaren. Graag laten we nu het definitieve ontwikkelkader zien. Dit is een toekomstperspectief voor het Mgr. Bekkersplein en Kerkstraat 26. Op hoofdlijnen is weergegeven waar ruimte komt voor groen, openbare ruimte, bebouwing en infrastructuur. Je bent van harte welkom op dinsdag 6 juni van 19.30 tot 20.30 uur in het voormalig gemeentehuis van Haaren (Monseigneur Bekkersplein 2). Je meld je aan via ruimte@oisterwijk.nl. De gemeente werkt samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau Houtman en Sander aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Uitgangspunt voor de herontwikkeling is sloop van het voormalig gemeentehuis en daarvoor in de plaats nieuwbouw van het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Met als doel om meer levendigheid te brengen op deze centrale plek in Haaren....
 • 9 May 2023: Basisschool De Groene Parel gaat strijd aan tegen elektronisch afval
  Basisschool De Groene Parel uit Oisterwijk doet van 29 mei tot en met 22 juni 2023 mee met de E-waste Race. Tijdens deze race gaan kinderen van 10 basisscholen uit drie gemeenten de strijd aan door oude en kapotte elektronische apparaten (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen. Zodat deze hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Zo leveren ze een prachtige bijdrage aan de circulaire economie! Het project is officieel van start gegaan met een kick-off op basisschool De Groene Parel. Wethouder Eric Logister opende de race: “Gemeente Oisterwijk staat op de 5e plek van gemeenten die e-waste goed inzamelen. Toch gooien we per jaar gemiddeld 0,8 kilogram e-waste weg als restafval en 0,2 kg als PMD afval. Dat is zonde, want oude elektrische apparaten zijn letterlijk goud waard vanwege de herbruikbare zeldzame grondstoffen. In mobiele telefoons zitten bijvoorbeeld goud en zilver verstopt die...
 • 8 May 2023: Wip de tegels in jouw tuin en lever ze gratis in!
  Wil jij in jouw tuin tegels vervangen voor groen? In de maand mei kun je op elke zaterdag gratis jouw tegels inleveren bij de gemeentewerf in Haaren en Firma Bruurs aan Heuvelstraat 20 in Moergestel. Ook in onze gemeente doen we dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen om Oisterwijk nog groener te maken. Tijdens het NK Tegelwippen halen inwoners, bedrijven, scholen en de gemeente de tegels uit de grond en vervangen we ze door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Hierdoor wordt het voor dieren en insecten aangenamer. En op warme dagen blijft het koeler. Wil je meedoen? Ga naar de webpagina www.oisterwijk.nl/nk-tegelwippen en doorloop de volgende stappen: Maak een foto van de tegels...
 • 4 May 2023: Oisterwijk Herdenkt - 4 mei 2023 Dodenherdenking
  Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt je uit voor de herdenkingsbijeenkomst in Oisterwijk. Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen je te mogen ontmoeten. Je kunt om 19.20 uur aansluiten bij de stille tocht vanaf de...
 • 26 April 2023: College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2024-2027 vast
  Op dinsdag 25 april  heeft het college besloten de ‘Perspectiefnota 2024-2027, Samen en solide’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Samen met de raad, inwoners, instellingen en ondernemers staat het college voor een solide aanpak van de stevige opgaven waar gemeente en gemeenschap voor staan.  Steeds meer groeit het besef dat groei en voorspoed niet meer vanzelfsprekend zijn. We zijn bezorgder over de toekomst dan voorheen. Of het nu gaat over de natuur, milieu, woningbouw of...
 • 26 April 2023: Lintjesregen!
  Op 26 april regende het weer lintjes in onze gemeente! Burgemeester Hans Janssen mocht de volgende 13 inwoners verrassen met een Koninklijke Onderscheiding: Greonne Bol – van Duppen uit Oisterwijk: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Nico van Elderen uit Moergestel: Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Gerard van Giersbergen uit Moergestel: Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Frans Goossens uit Oisterwijk: Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Wil van Gorkum uit Haaren: Lid in de Orde van...
 • 25 April 2023: Gemeente zet samenwerking met Buurtgezinnen voort
  Het college heeft besloten de samenwerking met Buurtgezinnen voort te zetten. Buurtgezinnen is een (landelijke) organisatie die gezinnen helpt waarbij het even niet zo goed gaat. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) koppelt Buurtgezinnen aan gezinnen in de buurt die willen helpen (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen door te ondersteunen bij de opvoeding.  Wethouder Dion Dankers: “de afgelopen twee jaar hebben we in Oisterwijk 13 gezinnen aan elkaar gekoppeld. We zijn positief over de ervaringen die we hebben opgedaan. Buurtgezinnen heeft een preventieve aanpak die is gebaseerd op de gedachte: opvoeden doen we samen! Kinderen krijgen extra aandacht, ouders worden ontlast. We kunnen hiermee inzet van professionele zorg voorkomen, verminderen en/of sneller afbouwen. Gezinnen zijn hierdoor meer zelfredzaam, minder eenzaam en krijgen meer...
 • 20 April 2023: College vraagt raad investeringsbudget voor bouw flexwoningen op 2 locaties
  Het college stelt de raad voor budget beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten voor de bouw van flexwoningen op twee locaties. Het gaat om een bedrag van € 640.000,- voor de locatie Moergestelseweg in Oisterwijk en om € 295.000,- voor de locatie Gildepad in Haaren. De woningbouwcorporaties investeren flink in deze opgave. Namelijk € 155.000,- voor het woonrijp maken en daarnaast dragen zij de kosten voor de te bouwen woningen. Het Rijk ondersteunt met een subsidie van € 238.000,-. Netto betaalt de gemeente € 542.000,- voor flexwonen op beide locaties. De raad beslist over het investeringsbudget in zijn vergadering van 25 mei. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 september 4 locaties aangewezen voor flexwoningen. Uit vervolgonderzoeken zijn voor de locaties Moergestelseweg in Oisterwijk en Gildepad in Haaren haalbare plannen gekomen. Leystromen werkt aan een plan voor 27 woningen op de Moergestelseweg en TBV wonen voor 8-10 woningen op het Gildepad. Beide woningbouwcorporaties bereiden op dit moment een omgevingsdialoog voor. Hiervoor nodigen zij voor de zomer direct omwonenden en belanghebbenden uit. Het...
 • 18 April 2023: Seizoen Staalbergven start 3 juni
  Dit jaar start het seizoen van Staalbergven op zaterdag 3 juni. Bij een temperatuur hoger dan 20 graden is het ven open en is het weer mogelijk om een frisse duik te komen nemen! Daarnaast kun je gebruik maken van het zandstrand om te picknicken of te relaxen. Kinderen kunnen spelen in de speeltuin. Een toegangskaartje koop je voor maar € 1,- bij de kassa. Je betaalt contant of met pin. We verkopen dit seizoen geen abonnementen. Op onze webpagina Staalbergven zie je wanneer het ven open is.  ...
 • 12 April 2023: 20 april om 19.30 uur: Raadsontmoeting over Haarendael. Kom jij ook?
  Landgoed Haarendael is een ontwikkellocatie in het dorp Haaren. Samen met inwoners, gemeente en andere stakeholders werkt ontwikkelaar Lithos aan de ontwikkeling van het historische gebied waardoor weer nieuwe geschiedenis geschreven wordt. In opdracht van de gemeente heeft een supervisor gewerkt aan een ontwikkelkader voor Haarendael. In dit ontwikkelkader staan de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de herontwikkeling waar de ontwikkelaar rekening mee moet houden. Daar hoort ook...
 • 6 April 2023: Opvang asielszoekers en statushouders op vakantiepark de Reebok verlengd
  Vanaf 1 oktober 2022 is vakantiepark De Reebok in gebruik als tijdelijke noodopvanglocatie. Gemeente Oisterwijk heeft gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk om mee te werken aan het beschikbaar stellen van opvanglocaties. Het COA wil het gebruik van deze locatie voor opvang graag verlengen tot 30 september 2023. De mogelijkheid tot verlenging was al opgenomen in de eerder gemaakte afspraken. De eigenaar van het vakantiepark is bereid gevonden om hieraan mee te werken. Eind 2023 wordt het...
 • 28 March 2023: Glaspoort legt glasvezel aan in onze gemeente
  Het bedrijf Glaspoort (joint venture van pensioenfonds ABP en KPN) legt in Oisterwijk, Haaren en Moergestel glasvezel aan. Je krijgt hierover een brief van Glaspoort. Daarnaast komt een medewerker van het bedrijf kijken waar in jouw huis de aansluiting komt. Het gebruik van internet wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Glasvezel maakt super snel internet mogelijk en draagt daarom bij aan een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. De aanleg van glasvezel is in handen van commerciële bedrijven. Zij bepalen zelf wanneer, waar en in welke specifieke gebieden zij willen aanleggen. Op dit moment willen Deltafiber en Glaspoort (joint venture van pensioenfonds ABP en KPN) glasvezel aanleggen in onze gemeente. Zij bieden de mogelijkheid om...
 • 28 March 2023: Herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein
  Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau HOUTMAN + SANDER aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Uitgangspunt voor de herontwikkeling is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp. In januari hebben we tijdens inloopsessies voor het eerst kennis en reacties opgehaald bij inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Tijdens een verdiepende (inspiratie)bijeenkomst in februari zijn we aan de hand van inspiratiemodellen gekomen tot een voorkeursmodel. Dit model is gebaseerd op wat we tijdens de bijeenkomsten en 1 op 1 gesprekken met een aantal stakeholders hebben besproken. Het voorkeursmodel leggen we aan dezelfde groep voor tijdens een bijeenkomst in april. Het model...
 • 27 March 2023: Mantelzorger? Er ligt een kadO'bon voor je klaar!
  Lever jij een belangrijke bijdrage aan de zorg van een familielid, vriend of buur? En doe je dit meer dan 8 uur in de week? Dan ben je mantelzorger. Wij waarderen jouw inzet enorm! Want jij maakt het leven van iemand meer comfortabel of dankzij jou kan iemand langer thuis blijven wonen. Graag willen wij jou bedanken met een mantelzorgwaardering. Deze waardering is een Oisterwijkse kadO’bon van € 50,-. Je kunt deze kadO’bon inleveren bij ruim 160 winkels, horeca- en recreatiebedrijven in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. Ophalen kadO’bon Ben je ingeschreven als mantelzorger bij ContourdeTwern? Of herken je jezelf als mantelzorger, maar stond je hier nog niet eerder bij stil? Dan ligt er een cadeau’bon voor je klaar. Deze worden uitgegeven door ContourdeTwern van 27...
 • 23 March 2023: NK Tegelwippen: doe jij ook mee?
  Ook in onze gemeente doen we dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen. Tot en met 31 oktober nemen we het op tegen een record aantal van 160 andere gemeenten. Wethouders Eric Logister en Anne Cristien Spekle wipten de eerste tegels aan de Molenstraat in Oisterwijk. Tijdens het NK halen we de tegels uit de grond en vervangen ze door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Op deze manier maken we Oisterwijk nog groener. En hierdoor wordt het voor dieren en insecten aangenamer en op warme dagen blijft het koeler. Kortom, een win-win situatie. Hoognodig Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Dan worden we dagenlang weggeregent, dan is het weer een hele periode heet en droog. Daarnaast leggen we graag asfalt én tegels waardoor Nederland is versteend....
 • 23 March 2023: Oisterwijk start pilot om wachttijden jeugdzorg aan te pakken
  De gemeente Oisterwijk start een pilot ‘Nazorg op school’ om wachttijden in de jeugdzorg aan te pakken. Het doel van de pilot is om nazorg (eerder) in te zetten en zorg geleidelijker af te bouwen. Om zo te voorkomen dat een jeugdige terugvalt en opnieuw jeugdzorg nodig heeft. De pilot is een samenwerking met basisscholen, zorgaanbieders, jeugdigen en hun ouders/opvoeders. Het leven na behandeling Wanneer de behandeling van een jeugdige is afgelopen stopt de zorg vaak in zijn geheel. De jeugdige en zijn opvoeders zijn dan weer volledig aangewezen op zichzelf. Hierdoor zien we vaak een terugval op een later moment en de noodzaak voor een nieuwe indicatie. We willen de jeugdige al tijdens het hulpverleningstraject ondersteunen en voorbereiden op het leven na de behandeling. Daarvoor wordt een signaleringplan opgesteld: bij wie kan de jeugdige of de ouders/opvoeders...
 • 18 March 2023: Sluiting garagebox met vuurwerk en verdovende middelen
  Gemeente Oisterwijk heeft op vrijdag 17 maart een garagebox aan de Lisstraat gesloten voor de periode van drie maanden. In de garagebox zijn tijdens een onderzoek door politie en gemeente Oisterwijk professioneel vuurwerk en verdovende middelen aangetroffen. Hierbij gaat het om ruim 44 kg hennep en goederen voor het bereiden, verwerken, bewerken en afleveren van verdovende middelen. De garagebox is onderzocht naar aanleiding van anonieme tips. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van deze garagebox als opslagplek van vuurwerk en drugs. Meld drugsoverlast De burgemeester treedt hard op tegen drugshandel, omdat het vaak gepaard gaat met overlast en criminaliteit. Wij en de politie controleren...
 • 15 March 2023: Verkiezingen: de uitslagen
  <<Update>>: Benieuwd naar alle uitslagen? Deze vind je op de webpagina Verkiezingen 15 maart  Opkomstpercentages Definitef opkomstpercentage: 61% voor de provincie Noord-Brabant en 57,6% voor waterschap de Dommel Om 16.00 uur was de tussenstand van de opkomst: 34,7% voor de provincie Noord-Brabant en 32,8% voor waterschap de Dommel Om 11.00 uur was de tussenstand van de opkomst 13,5% voor de provincie Noord-Brabant en 12,5% voor waterschap de Dommel.  Nog niet gestemd? Je hebt nog tot...

Geef een reactie