Voor alle duidelijkheid wijst TotKijkinOisterwijk op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van TotKijkinOisterwijk. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van totkijkinoisterwijk. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die TotKijkinOisterwijk aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TotKijkinOisterwijk behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein www.totkijkinoisterwijk.nl , welke geen eigendom zijn van TotKijkinOisterwijk. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. totkijkinoisterwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein https://www.totkijkinoisterwijk.nl
  • TotKijkinOisterwijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.