InOisterwijk.nl

InOisterwijk.nl

Stichting Oisterwijk Leeft stopt met inOisterwijk.nl

De stichting Oisterwijk Leeft heeft onlangs de knoop doorgehakt en besloten te stoppen met de activiteiten op het digitaal platform www.inoisterwijk.nl. Dat betekent dat komende periode zowel de website als de dagelijkse nieuwsbrief en de diverse social media kanalen zullen worden opgeheven. In vele verschijningsvormen heeft het platform afgelopen jaren gepoogd om de informatievoorziening rondom Oisterwijk eenduidig voor Oisterwijkers zelf en belangstellenden van buitenaf digitaal bijeen te brengen. In 1996 kende het platform zijn oorsprong in een eerste versie van een informatieve website voor en door Oisterwijkers. Van daaruit is veel samengewerkt met diverse organisaties om het tot een groter geheel te brengen.
Afgelopen jaren werd het platform ondergebracht bij de stichting Oisterwijk Leeft. Een groep betrokken ondernemers hebben afgelopen jaren met veel plezier en inzet van vrijwilligersuren gewerkt aan hetgeen er nu staat. Ondanks de nodige inzet is uiteindelijk gebleken dat er te weinig draagvlak is om een belangrijk doel van de stichting te realiseren: één digitaal platform voor alles wat met Oisterwijk te maken heeft en een gezamenlijke promotie van Oisterwijk binnen en buiten de gemeentegrenzen. Daarop is het besluit genomen te stoppen met www.inoisterwijk.nl en de bijbehorende social media.

Grootste terras van Nederland

Een aantal vrijwilligers van de stichting is inmiddels gestart met een nieuw project, voortkomend uit dezelfde (ideële) doelen om de gemeente Oisterwijk binnen en buiten Oisterwijk verder op de kaart te zetten: Het grootste terras van Nederland. Binnenkort daarover meer. Het nieuwe project Grootste terras van Nederland wordt inmiddels gedragen door een groot aantal ondernemers!
Bedankt!!!

Graag bedanken de leden van de stichting alle partijen en personen waarmee is samengewerkt, we hebben het als prettig ervaren. Daarnaast bedanken we uiteraard alle bezoekers van de website en social media kanalen en de leden van onze nieuwsbrief. De positieve reacties die we regelmatig ontvingen hebben we zeer gewaardeerd!

Namens de stichting Oisterwijk Leeft.