Leystromen is een woonstichting die zich gevestigd heeft in Midden-Brabant. Het beheert circa 10.000 huizen in de gemeentes Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en de Gemeente Oisterwijk. Dat maakt een totaal van 22 dorpen die aangesloten zijn bij de woonstichting Leystromen. Dit maakt de woonstichting meteen een van de belangrijkste in de provincie.

Het heeft 3 vestigingen in de omgeving welke gelegen zijn in Goirle, Rijen en Oisterwijk. Dit zorgt er voor dat men goed bereikbaar is voor haar klanten en relaties. Door deze goede contacten met de klanten en relaties, weet men wat er speelt in de omgeving en waar men behoefte aan heeft. Aan de hand daarvan worden beslissingen genomen om nieuwbouw projecten aan te kaarten of huizen op te kopen voor haar klanten.

Zo kan men er voor zorgen dat iedereen goed gehuisvest is. Dit kan alleen als je beschikt over goede en kwalitatieve medewerkers. Daarom zijn er 100 professionals in dienst van Leystromen die zorgen voor de klanten en de omgeving.

leystromenNieuwbouwprojecten

In Oisterwijk en omgeving worden regelmatig grote nieuwbouwprojecten opgeleverd. De omgeving in Midden-Brabant trekt vele mensen aan en Oisterwijk profileert zich als de Parel van Brabant. Dat is ook niet gek… Oisterwijk heeft een Bourgondisch centrum en heeft aan de rand van het dorp de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Voor een actueel overzicht van de nieuwbouwprojecten van woonstichting de Leystromen, kunt u onderstaande link bekijken.

>> Bekijk hier alle actuele Nieuwbouwprojecten <<

Huizen in Oisterwijk

De huizen in Oisterwijk zijn van zichzelf al duurder dan soortgelijke huizen in andere dorpen. Dat komt omdat Oisterwijk een zeer prettige leefomgeving heeft met weinig industrie en een bosrijke omgeving. Het is dus misschien wel beter om uw huis via een woonstichting te kopen. Het actueel woningaanbod vindt u op onderstaande link:

>> Bekijk hier het huizenaanbod in Oisterwijk <<

Nieuws

(bron OisterwijkNieuws)

 • 2 May 2023: Waar een wil is …
  Het kan wel! Waar een wil is, zo blijkt, is een weg. Een jarenlang aanwezig probleem is opgelost; een uitkomst voor mensen in een rolstoel of met kinderwagen, ook voor oma aan de arm, . Een bijna ongeluk was de aanleiding voor inwoners uit de wijk om te klagen; er werd een bericht over geplaatst...
 • 1 May 2023: Leystromen mag huurdersvereniging niet zomaar negeren
  Verhuurder Leystromen is verplicht te praten met de huurdersvereniging; het is aan een rechter of de huurcommissie om te oordelen over de rechtmatigheid van een huurdersvereniging. Verhuurder Leystromen heeft de samenwerking met Stichting Huurders Leystromen (SHL) recent eenzijdig verbroken. De stichting is opgericht om de belangen van de huurders te behartigen, en deze stichting heeft...
 • 20 April 2023: Ruim half miljoen voor bouw flexwoningen in Oisterwijk en Haaren
  Het college (Burgemeester en wethouders) stelt de raad voor budget beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten voor de bouw van flexwoningen op twee locaties. Het gaat om een bedrag van € 640.000,- voor de locatie Moergestelseweg in Oisterwijk en om € 295.000,- voor de locatie Gildepad in Haaren. De woningbouwcorporaties investeren flink in deze opgave....
 • 1 March 2023: Dementie op de kaart ondanks gemis bij nieuwbouw De Leye in Oisterwijk
  Na het recente raadsbesluit over de toekomstige invulling van locatie De Leye – tegenwoordig Beekdal park genoemd – is Thebe geen partner meer in de realisatie van dit plan. Met name woningen met zorg voor dementerende ouderen is uit het plan gehaald, maar er is zeker wel behoefte en zo blijkt ook aandacht voor deze...
 • 16 February 2023: Huurdersorganisatie Leystromen voldeed niet aan wettelijke verplichtingen
  Afgelopen week heeft de Stichting Huurders Leystromen laten weten het als een ‘klap in het gezicht’ te ervaren dat verhuurder Leystromen de samenwerking met de stichting eenzijdig heeft beëindigd. De stichting die opkomt voor de huurders, hen informeert over rechten en plichten, en hen vertegenwoordigt bij gesprekken met de verhuurder, gaf in een ingezonden brief...
 • 15 February 2023: Klap in het gezicht voor huurders Leystromen
  Open brief aan de bestuurder, de raad van commissarissen en de huurders van Leystromen, Op 25 januari jl. heeft de directeur-bestuurder van Leystromen op persoonlijke titel besloten de samenwerking met de huurdersorganisatie (Stichting Huurders Leystromen, verder SHL) per direct te stoppen, onder de noemer dat de SHL niet zou voldoen aan de voorwaarden van een...
 • 3 February 2023: PRO en D66 geven schouderklopje voor 10 extra sociale huurwoningen in Oisterwijk
  Woningcorporatie Leystromen gaat 36 duplexwoningen aan de Tilburgseweg in Oisterwijk vervangen voor 46 gestapelde woningen in drie woonblokken. Het college (Burgemeester en wethouders) heeft hierop eerder al positief gereageerd; donderdagavond kwam het plan in de raad. Op het perceel van Woonstichting Leystromen aan de Tilburgseweg in Oisterwijk zijn op dit moment 36 woningen van het...
 • 22 December 2022: Laatste woningbouw van BPD op KVL Oisterwijk van start
  Het fabrieksterrein van de voormalige Leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder (KVL) is de laatste jaren omgevormd van een ommuurd terrein tot een levendige en unieke plek om te werken, recreëren én te wonen. Het historische terrein biedt plek aan 330 nieuwbouwwoningen en -appartementen, verdeeld over 3 wijken. Door het herbestemmen van verschillende oude fabrieksgebouwen is de...
 • 20 December 2022: Uitstel en afstel woningbouw sociale huur bij prestatieafspraken Gemeente Oisterwijk
  Afgelopen week heeft Gemeente Oisterwijk samen met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt. Dat doen ze ieder jaar. Het is eerder afbreuk en uitstel, dan toename van woningbouw. Ondanks de enorme woningnood, lange wachtlijsten, startende huurders met een laag inkomen die 10-15 jaar ingeschreven moeten staan (vanaf hun 18e pas kunnen inschrijven), instroom van statushouders, et cetera… staat...
 • 15 December 2022: Veel streven en voornemens in afspraken Gemeente Oisterwijk met woningcoproraties
  Op 15 december ondertekenden wethouder Logister namens gemeente Oisterwijk en de directeur-bestuurders van drie woningcorporaties en de vertegenwoordigers van drie huurdersorganisaties prestatieafspraken voor 2022 t/m 2027. Het uitgangspunt voor deze afspraken is de Woonzorgvisie. Deze is in april 2022 vastgesteld en daarbij is afgesproken om te komen tot meerjarenafspraken. De gezamenlijke volkshuisvestelijke ambities zijn vertaald...

Contact

Telefoonnummer: 088 031 33 00
E-mailadres: info@leystromen.nl
Postadres:
Postbus 70, 5120 AB Rijen

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: van 8.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *