Leystromen is een woonstichting die zich gevestigd heeft in Midden-Brabant. Het beheert circa 10.000 huizen in de gemeentes Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en de Gemeente Oisterwijk. Dat maakt een totaal van 22 dorpen die aangesloten zijn bij de woonstichting Leystromen. Dit maakt de woonstichting meteen een van de belangrijkste in de provincie.

Het heeft 3 vestigingen in de omgeving welke gelegen zijn in Goirle, Rijen en Oisterwijk. Dit zorgt er voor dat men goed bereikbaar is voor haar klanten en relaties. Door deze goede contacten met de klanten en relaties, weet men wat er speelt in de omgeving en waar men behoefte aan heeft. Aan de hand daarvan worden beslissingen genomen om nieuwbouw projecten aan te kaarten of huizen op te kopen voor haar klanten.

Zo kan men er voor zorgen dat iedereen goed gehuisvest is. Dit kan alleen als je beschikt over goede en kwalitatieve medewerkers. Daarom zijn er 100 professionals in dienst van Leystromen die zorgen voor de klanten en de omgeving.

leystromenNieuwbouwprojecten

In Oisterwijk en omgeving worden regelmatig grote nieuwbouwprojecten opgeleverd. De omgeving in Midden-Brabant trekt vele mensen aan en Oisterwijk profileert zich als de Parel van Brabant. Dat is ook niet gek… Oisterwijk heeft een Bourgondisch centrum en heeft aan de rand van het dorp de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Voor een actueel overzicht van de nieuwbouwprojecten van woonstichting de Leystromen, kunt u onderstaande link bekijken.

>> Bekijk hier alle actuele Nieuwbouwprojecten <<

Huizen in Oisterwijk

De huizen in Oisterwijk zijn van zichzelf al duurder dan soortgelijke huizen in andere dorpen. Dat komt omdat Oisterwijk een zeer prettige leefomgeving heeft met weinig industrie en een bosrijke omgeving. Het is dus misschien wel beter om uw huis via een woonstichting te kopen. Het actueel woningaanbod vindt u op onderstaande link:

>> Bekijk hier het huizenaanbod in Oisterwijk <<

Nieuws

(bron OisterwijkNieuws)

 • 22 December 2022: Laatste woningbouw van BPD op KVL Oisterwijk van start
  Het fabrieksterrein van de voormalige Leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder (KVL) is de laatste jaren omgevormd van een ommuurd terrein tot een levendige en unieke plek om te werken, recreëren én te wonen. Het historische terrein biedt plek aan 330 nieuwbouwwoningen en -appartementen, verdeeld over 3 wijken. Door het herbestemmen van verschillende oude fabrieksgebouwen is de...
 • 20 December 2022: Uitstel en afstel woningbouw sociale huur bij prestatieafspraken Gemeente Oisterwijk
  Afgelopen week heeft Gemeente Oisterwijk samen met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt. Dat doen ze ieder jaar. Het is eerder afbreuk en uitstel, dan toename van woningbouw. Ondanks de enorme woningnood, lange wachtlijsten, startende huurders met een laag inkomen die 10-15 jaar ingeschreven moeten staan (vanaf hun 18e pas kunnen inschrijven), instroom van statushouders, et cetera… staat...
 • 15 December 2022: Veel streven en voornemens in afspraken Gemeente Oisterwijk met woningcoproraties
  Op 15 december ondertekenden wethouder Logister namens gemeente Oisterwijk en de directeur-bestuurders van drie woningcorporaties en de vertegenwoordigers van drie huurdersorganisaties prestatieafspraken voor 2022 t/m 2027. Het uitgangspunt voor deze afspraken is de Woonzorgvisie. Deze is in april 2022 vastgesteld en daarbij is afgesproken om te komen tot meerjarenafspraken. De gezamenlijke volkshuisvestelijke ambities zijn vertaald...
 • 14 December 2022: Wordt woningbouw Beekdal Park bij De Leye in Oisterwijk droom of bedrog?
  Op 15 december staat het Beekdal Park op de agenda van de gemeenteraad. Het college vraagt de raad om de visie en een ontwikkelscenario vast te stellen. Die visie, gericht op het realiseren van het beoogde “woonleeflandschap” is ambitieus. Het is zeer de vraag of het voorgestelde ontwikkelscenario daar invulling aan zal geven, zeker nu...
 • 16 November 2022: Moeizame woningproductie en duizend minder woningen in Oisterwijk
  PIT Onderzoek heeft een artikel geschreven over de woningbouw in Oisterwijk. De conclusie: Er staan nog geen piketpaaltjes in de grond en in de calculatie ontbreken plots 1000 woningen. door PIT Onderzoek Na vaststelling in april 2022 van de “Woonzorgvisie Gemeente Oisterwijk 2022-2027” door de gemeenteraad, stelden B&W eind september het “Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie” vast en...
 • 2 November 2022: Gemeente Oisterwijk positief over vervanging duplexwoningen Tilburgseweg
  Woningcorporatie Leystromen wil 36 duplexwoningen aan de Tilburgseweg vervangen voor 46 gestapelde woningen in drie woonblokken. Het college (Burgemeester en wethouders) heeft hierop positief gereageerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor eventueel bezwaar. Op het perceel van Woonstichting Leystromen aan de Tilburgseweg in Oisterwijk zijn op dit moment 36 woningen van het type duplex aanwezig....
 • 30 September 2022: Vier locaties tijdelijke woningen goedgekeurd door raad Oisterwijk
  De gemeenteraad heeft donderdag 29 september in zijn vergadering vier locaties aangewezen om de haalbaarheid voor het bouwen van flexwoningen te onderzoeken. Het gaat om de locaties Nicolaas van Eschstraat 29 en Moergestelseweg 40a in Oisterwijk, Gildepad 14 in Haaren en De Scheerman in Moergestel. De vraag naar (sociale huur)woning is volgens de gemeente erg...
 • 13 September 2022: Spoiler alert: Menselijke maat is bij Gemeente Oisterwijk ver te zoeken!
  ‘De menselijke maat zit al in DNA van Oisterwijkse ambtenaar,’was vorige week de stelling van Burgemeester hans Janssen. Onderstaande een eerste verhaal uit een serie, waaruit volgens PIT Onderzoek blijkt dat dit niet (altijd) het geval is. De menselijke maat moet terug in het handelen van de overheid, dus ook bij de gemeentelijke overheid. De...
 • 6 September 2022: Gemeente Oisterwijk wil kletsen met inwoners Westend
  Woon je in Westend, Oisterwijk? Dan wil de gemeente binnenkort met je kletsen bij een van de zes kletstafels in jouw wijk, over hoe je woont en wat er leeft. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de Wijkraad Westend, ontmoetingscentrum de Coppele, WestendTalent, ContourdeTwern, woningbouw de Leystromen, de gemeente Oisterwijk en natuurlijk jij en je buren. De...
 • 26 August 2022: Geen tijdelijke woonruimte asielzoekers aan Tilburgseweg Oisterwijk
  ‘De te renoveren woningen aan de Tilburgseweg in Oisterwijk gaan we niet tijdelijk verhuren aan asielzoekers/statushouders.’ Aan de Tilburgseweg in Oisterwijk staan een aantal woninging op de nominatie voor renovatie. Bewoners aldaar hadden gehoord dat er, in afwachting van die grootse aanpak, tijdelijk vluchtelingen of statushouders (vluchtelingen met vergunning) in zouden komen. Volgens verhuurder Leystromen...

Contact

Telefoonnummer: 088 031 33 00
E-mailadres: info@leystromen.nl
Postadres:
Postbus 70, 5120 AB Rijen

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: van 8.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *